Verslag Eilandenweekend 2009

Het Eilandenweekend 2009 was weer erg gezellig. In totaal kwamen zo'n 25 man langs, waarvan het grootste deel het gehele weekend, en een paar maar een of twee dagen.

Het eilandje in de Bovenwiede bij Giethoorn bleek een ideale plek om te vertoeven, zeker met het drukkend warme weer, waar we op het eiland weinig last van hadden door het voordurende briesje dat over het meer woei.

Dat briesje betekende ook dat er lekker gezeild kon worden in de bij de accommodatie inbegrepen Giethoornse Zeilpunters. Het meer was het hele weekeind dan ook een drukte van belang met bootjes en watersporters.

Maar ook mensen die niet het water op wilden kwamen prima aan hun trekken. Er is volop go gespeeld, en ook de andere bord en kaartspellen hadden geen gebrek aan spelers. Wat mij betreft is dit een lokatie waar we wel eens vaker heen kunnen!

Eilandenweekend

Het was een leuk weekend, met dank aan de organisatie! Volgend jaar weer in Giethoorn?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.