Michiel Tel gepromoveerd naar 3e dan

De Classificatie Commissie van de NGoB heeft recent vergaderd, en heeft daarbij besloten dat Michiel Tel zich voortaan 3e dan mag noemen. Michiel had in het najaar een paar goede resultaten laten zien, met onder andere een tweede plaats op het Arnhem's toernooi en een zesde plaats op het Indis. Dat laatste was genoeg voor plaatsing in het Nederlands Kampioenschap, waarvoor Michiel helaas af moest zeggen omdat hij een paar maanden in Korea go aan het studeren is.

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.