Contactgegevens

Algemene mail kunt u sturen naar: info@goclubgroningen.nl

Facebook:Go club Groningen

Voorzitter & Contactpersoon
Bart Slijkhuis
H.W. Mesdagstraat 28a
9718HJ Groningen
06-24492213
voorzitter@goclubgroningen.nl

Penningmeester & Ledenadministratie
Sandra Vos
Trompsingel 7-2
9724 CX Groningen
penningmeester@goclubgroningen.nl