Aankondiging ALV 7 december 2015

Op maandag 7 december zal de Go-club Groningen een Algemene Ledenvergadering houden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden in cafe de Wolthoorn en begint om 20:00. We hopen voor 21:00 klaar te zijn, zodat er nog volop gelegenheid is om te spelen!

De agenda is als volgt:

1. Opening (20:00)
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Verslag 2015
- (a) Voorlopig jaarverslag
- (b) Financiele prognose
5. Bestuurswisselingen
- (a) Aftreden Siu (per eind 2015)
- (b) Aantreden Jord en Bart
6. Begroting 2016
- (a) Begroting
- (b) Contributie
7. Jaarplanning 2016
- (a) Martinicup
- (b) Eilandenweekend
- (c) Districtstoernooi
- (d) Cursussen/inloopavond
- (e) Andere clubactiviteiten
8. Rondvraag/WVTTK
9. Sluiting