Uitnodiging ALV 4 juli 2016

Op maandag 4 juli 2016 zal een algemene ledenvergadering (ALV) van de Go-club Groningen gehouden worden. Dit gebeurt vanaf 20:00 in onze vaste speellokatie op maandag, cafe Wolthoorn & Co.

De agenda is als volgt

1. Opening (20:00)
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering (bijgevoegd)
4. Afronding 2015
- (a) Jaarverslag
- (b) Financieel verslag
- (c) Verslag kascommissie
- (d) Decharge bestuur
5. Voorlopig verslag 2016
6. Jaarplanning tweede helft 2016
7. Rondvraag/WVTTK
8. Sluiting