Contactgegevens

Algemene mail kunt u sturen naar: info@goclubgroningen.nl

Voorzitter & Contactpersoon
Bart Slijkhuis
+31624492213
voorzitter@goclubgroningen.nl

Secretaris
Bucco van den Berg
secretaris@goclubgroningen.nl

Penningmeester & Ledenadministratie
Jan Derksen
penningmeester@goclubgroningen.nl

Taakverdeling binnen de club
Bibliotheek: Bucco
Eilandenweekend: Pieter
Interne competitie: Bucco
Kascommissie: Ivo en Heike
Martinicup: Herman
Materiaal: Pieter
NGC contactpersoon: Herman
Webbeheer: Herman & Bart