Contactgegevens

Algemene mail kunt u sturen naar: info@goclubgroningen.nl

Speellocaties:

Maandag (vanaf 20:30):
Wolthoorn & Co
Turftorenstraat 6, 9712 BP Groningen

Vrijdag (vanaf 20:30):
Proeflokaal Hooghoudt
Gedempte Zuiderdiep 61, 9711 HC Groningen

Voorzitter & Contactpersoon
Bart Slijkhuis
+31624492213
voorzitter@goclubgroningen.nl

Secretaris
Jurriaan Zwier
secretaris@goclubgroningen.nl

Penningmeester & Ledenadministratie
Karen Pleit
penningmeester@goclubgroningen.nl

Taakverdeling binnen de club
Bibliotheek: Bucco
Eilandenweekend: Pieter
Interne competitie: Bart
Kascommissie: Ivo en Frenk
Martinicup: Herman
Materiaal: Pieter
NGC contactpersoon: Herman
Webbeheer: Herman & Bart